Yoksullaşan Değil, Zenginleşen Türkiye

Nasıl Yapacağız?

Bu sayede hızlı büyüyen şirketlerin hukuki statüsünü, mali yükümlülüklerini, yatırım enstrümanlarını, teşviklerini ve kapatılması için gereken süreleri gerçekçi bir çerçeveye oturtacağız.

Dijital ve teknoloji temelli sektörlerde tek başına (freelance) çalışan bireylerin hukuki statüsünü, sosyal güvenlik koşullarını, mali yükümlülüklerini ve istihdam ilişkilerini düzenleyen ve tüzel kişilik kurulumlarını kolaylaştıran düzenlemeleri hayata geçireceğiz.

Stopaj ve KDV yüklerini dünyayla ahenk yakalayacak ve girişimcilerin önünü açacak şekilde ele alacağız.

Borsaları, güveni sağlamak amacıyla düzenleyecek ve denetleyeceğiz. Dünyayla uyum ve yenilikçiliğin önünü açma perspektifiyle hareket edeceğiz.

Öncelikle kamu ödeme ve alacaklarında kullanmak üzere Dijital-TL mevzuatını yürürlüğe koyacağız. Böylece kamu maliyesine disiplin getireceğiz. Özel sektörün alacaklarını finansman sağlamak üzere kullanmasına imkân vereceğiz. Sosyal yardımlar ve ihale bedelleri gibi kamu ödemelerini belli kriterler çerçevesinde Dijital-TL ile yapılmasını sağlayacağız.

Bu alandaki dijital dönüşüm perspektifini Avrupa Birliği normlarıyla uyumlu hale getireceğiz. Bu çerçevede FinTek düzenleme deney alanı kuracağız.

Özel sektörün yeni girişimlerden ürün veya hizmet almasını Dijital-TL vasıtasıyla cazip hale getireceğiz. Kuluçka mezuniyeti ve yatırım alma gibi kriterleri sağlayan girişimcilere seyahat kolaylığı sağlayacağız.

Girişimcilerimizin izin, ruhsat, teşvik, teknoloji transferi ve eğitim programları gibi tüm ihtiyaçlarını tek duraktan karşılamak amacıyla Girişimcilik Merkezi (GİMER) kuracağız. Hibe ve teşvik sürecini sadeleştirip süreçleri kısaltacağız.

Girişimcilere yönelik yatırım kaynaklarını global ve alanında ihtisas sahibi risk sermaye kuruluşları ile eş-yatırım yapan fonlar kurarak artıracağız. Girişim ve risk sermayesi konusunda uluslararası iş birlikleri yapacağız.

Kitle fonlamasının ve etki yatırımcılığının önünü açacağız.

Bazı alanlarda girişimcilerin de e-devlet platformu üzerinden hizmet vermesine imkân sağlayacağız.

Kadın girişimciler başta olmak üzere erken aşama girişimcilerimize kamu alımlarında öncelik tanıyacağız.

Esnafın ve küçük işletmelerin dijital becerilerini artıracağız. Bu kapsamda STK’lar, özel sektör ve üniversite iş birliğine gideceğiz. Bu işletmelerin internet üzerinden kesintisiz hizmet verebilmelerini, internet sitesi ve mobil uygulama gibi dijital varlıklarını geliştirmelerini, ürün ve hizmetlerini tüketiciyle buluşturmalarını ve e-ihracat yetkinliklerini artırmalarını sağlayacağız.

Tarımsal üretimdeki verimliliği artırmak amacıyla drone ve robot kullanımını yaygınlaştıracağız. Sensörle toplanan veriyi büyük veri analizine tabi tutacağız. Tarımda tedarik ve finansman yönetimi alanlarındaki atılım için kuluçka programları, devlet çiftliklerinde test alanları ve teşvikleri uygulamaya koyacağız.

Bazı sağlık hizmetlerinin aile hekimleri ve uzman doktorlarca cep telefonu üzerinden görüntülü görüşmeyle verilmesini sağlamak amacıyla 7/24 ulaşılabilecek “Doktorum Hep Yanımda” uygulamasını başlatacağız.

Kamu kurumlarının verilerini (sağlık, trafik, meteoroloji, noter ham verisi vb.) anonim olarak yerli girişimcilerin kullanımına açacağız. Kişisel mahremiyet çerçevesinde ve bireyin iznine bağlı olarak, kamu kuruluşlarının bazı verileri (diploma, vesikalık fotoğraf, ikamet) birbirleriyle paylaşmalarını ve mükerrer taleplerde bulunmamalarını sağlayacağız.

Ülkemizde faaliyet göstermelerinin önünü açacağız.

Şehir içi ulaşımda vatandaşlarımızın çeşitli seçeneklere sahip olmasına imkân vereceğiz. Bu kapsamda iş ve istihdam imkanlarını artıracağız.

Büyük teknoloji şirketlerinin bölgesel merkezi olmak için gerekli yatırım ve müzakere faaliyetlerini yürüteceğiz.

Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve OECD başta olmak üzere; dijital dönüşüm ve girişimcilik alanında faaliyet yürüten Yapay Zekâ Küresel Ortaklığı ve EuroHPC gibi uluslararası kurum, organizasyon ve ortaklıklarda aktif rol almak ve buralarda yönetici pozisyonlarına yükselmek için çalışmalarımıza başlayacağız.

Türkiye’de teknoloji girişimi kurmak isteyen veya Türkiye’deki bir girişimde çalışan yabancı profesyonellere dijital oturma izni vereceğiz.

Yepyeni teknolojilerde sıçrama programları oluşturmak üzere; “Otonom Hava Yer Su Araçları”, “Yapay Zekâ ve Veri Teknolojileri”, “Dijital ve Yüksek Teknolojik Tarım”, “Biyoteknoloji ve Gıda”, “Nanoteknoloji” ve “Uzay”alanlarında bilim ve teknoloji seferberliği oluşturacağız. Açıklayacağımız hedef odaklı programları koordine edecek etkin kurumlar kuracağız.

Bazı pilot bölgelerde, hava araçları, otonom otomobiller, su üstü araçları gibi alanların gelişimi için özel test ve geliştirme alanları kuracağız. Uygulama geliştirilmesi için farklı regülasyon altyapısına sahip test ve geliştirme alanlarını hayata geçireceğiz. Yabancı araştırmacı ve yatırımcılar için de çekim noktaları olacak bu alanlar kamu, üniversite ve özel sektörün kullanımına açılarak araştırma ve girişimcilik atılımını destekleyecek.