Yeni Dünyaya Uygun Kamu Zihniyeti ve Mimarisi

Nasıl Yapacağız?

Dijital dönüşüm, teknoloji ve girişimcilik için ayrı bir bakanlık kuracağız.

Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Dijital Dönüşüm Ofisi’ni, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem zemininde Başbakanlık’a devredeceğiz.

Dünyada önde gelen isimlerden oluşan Bilim ve Teknoloji İstişare Kurulu kuracağız. Bu heyet, Türkiye’nin ‘takip değil sıçrama’ eksenli teknoloji politikasının belirlenmesi için önerilerde bulunacak. Ayrıca, dünyada önde gelen bilim insanlarımızla yakın çalışarak ‘fikir göçünün’ istikametini Türkiye yapacağız.

Kurulun AB düzenleyici kurullarıyla yakın çalışmasını sağlayacağız. Dil işleme ve benzeri teknolojilerine destek vererek bu alanda özel sektörün önünü açacağız.

Bir kişinin aynı anda hem düzenleyici kurumda (BTK) hem de kamu idaresinde (bakan yardımcısı, bürokrat) veya özel sektör şirketinde (yönetim kurulu üyesi) görev yapmasını sonlandıracağız.

Büyük Veri Hamlesi sayesinde kişisel mahremiyet çerçevesinde ve bireyin iznine bağlı olarak, kamu kuruluşlarının bazı verileri (diploma, vesikalık fotoğraf, ikamet) birbirleriyle paylaşmalarını ve mükerrer taleplerde bulunmamalarını sağlayacağız.

Vatandaş ile devlet ilişkisi kapsamında üç platform kurmak için çalışmalara başlayacağız:

- saydamlik.gov.tr üzerinden ihale şartnameleri yayınlanacak, diğer kamu verileri kullanıcı dostu şekilde izlenebilecek.

- takip.gov.tr üzerinden izin, lisans ve benzeri başvuruların durumu ve tahmini tamamlanma süresi izlenebilecek.

- duzenleme.gov.tr üzerinden sivil toplum örgütleri, iş dünyası ve vatandaşlar dijital anketlere katılabilecekler, yapılması düşünülen mevzuat değişiklikleriyle alakalı görüş ve öneri paylaşabilecekler.

Bu kapsamda, kişilerin kurumlar ve diğer taraflarla ev kiralama, ikinci el alışveriş gibi ticari borç/alacak ilişkisinde e-devlet üzerinden serbest sözleşme düzenleyebilmesinin önünü açacağız. Bunu yapmak isteyen taraflar bu akdi e-devlet üzerinden dijital olarak imzalayabilecekler. Böylece uzun noter işlemleri azalacak.

Dezenformasyon, sosyal medya, dijital hizmet vergilendirilmesi gibi alanlarda uyum sağlayacağız.

Böylece bulut bilişim, büyük veri ve yapay zekâ kullanımının ve geliştirilmesinin önünü açacağız. Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) düzenlemelerini AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ile uyumlu hale getireceğiz.

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’u tüm kullanıcıların sosyal medya mecraları üzerindeki ifade özgürlüğünü ve kişisel mahremiyetini koruyacak şekilde ve geniş istişareyle yeniden düzenleyeceğiz. Sosyal medya platformlarının hak ve yükümlülüklerini ve kanunda öngörülen yaptırımları tekrar ele alacağız.

Yeni çağın savaşlarına hazır olmak, ülkemize düzenlenen siber saldırıları bertaraf etmek için üst düzey bir Siber Harekât Birimi kuracağız.

Vatandaşların bedelsiz ulaşabileceği Veri ve İnternet Güvenliği Hattı, Kişisel Verilerin Korunması ve Kanunu ihlalleriyle ve internet dolandırıcılığıyla mücadele edecek.

TÜBİTAK’ı sadece Araştırma Enstitüleri ile kritik alanlarda ileri araştırmalar yapan bir kurum haline getireceğiz.

Araştırma ve teknolojiyi üniversitelerde, özel sektörde ve kamuda desteklemek amacıyla ayrı bir Araştırma ve Geliştirme Destekleme Kurumu kuracağız. Teknopark teşviklerini fiziksel mekândan bağımsız hale getirerek tüm Türkiye’yi teknopark yapacağız.

Türk Telekom’un lisans durumunu netleştireceğiz ve sektörde yer alan tüm paydaşların adil rekabet etmesini sağlayacağız.

5G lisans ihalesi sürecine başlayacağız.

Risk analizinde sensörlerden, afetin ilerlemesinin takibinde uydulardan, kurtarma çalışmalarında drone ve robot teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanacağız. Kent bilgi sistemlerinin kapasitelerini güçlendireceğiz.