7’den 70’e Dünyayla Bütünleşen Türkiye

Nasıl Yapacağız?

Türkiye’nin 5H (hızlı, her yerde, hesaplı, hizmet odaklı ve hür) internete kavuşmasını sağlayacağız.

Ülkemizi 1 milyon kilometre fiber altyapı sistemiyle donatacağız. Her internet servis sağlayıcının erişebileceği genişbant Türkiye Çevrimiçi İnternet Altyapı Haritası yayınlayacağız. Ortak altyapının oluşturulmasında şirketlerin katkılarından beslenip, yönetişim prensiplerini belirleyeceğiz.

Fırsat eşitliğini sağlamak ve uzaktan eğitim süreçlerinde yaşanan adaletsizlikleri bertaraf etmek amacıyla özel sektörle birlikte 6-25 yaş arasındaki tüm öğrencilere ve gençlere internete bedava erişim hizmeti sunacağız.

İnternet erişiminin ve bilgisayar, tablet, oyun konsolu gibi dijital cihazların üzerindeki vergi yükünü indireceğiz. Öğrencilere gelir düzeylerine göre bedava veya indirimli teknolojik ekipman ve yazılım desteği sağlayacağız.

- Veri okuma, sosyal medya okur yazarlığı ve güvenli internet kullanımını ilköğretimden itibaren, her yaş grubuna uygun seviyelerde, müfredata koyacağız.

- Liseden mezun olan her gence algoritma ve temel kodlama bilgisine sahip olma imkânı tanıyacağız.

- Yapay zekâ, girişimcilik ve siber güvenlik gibi alanları lisede seçmeli ders olarak okutacağız.

Özel sektör ile iş birliği yaparak çevrimiçi ve uzaktan eğitimi en üst seviyeye çıkaracağız. Avrupa Komisyonu’nun Dijital Eylem Planı doğrultusunda müfredatı dijitalleştireceğiz. Bu yaklaşıma uygun eğitimcilerin yetiştirilmesinde ve müfredatın sunulacağı online eğitim platformlarının geliştirilmesinde özel sektörle iş birliği yapacağız.

Yeni teknolojiler sayesinde internet erişimini kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Türkiye’de kurulması zor altyapı projelerinin hayata geçirilmesinde en son teknolojiden yararlanmak için küresel oyuncularla müzakerelere başlayacağız.

Hastane, okul ve üniversite gibi kamusal alanlarda süper hızlı interneti kullanıma sokacağız.